ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 

Οι εγγραφές των μαθητών της Α' Δημοτικού θα διαρκέσουν μέχρι 20/5/2019.

Ώρες συνεργασίας 8.30-13.30 καθημερινά.

Δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

2. Βεβαίωση κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ)

3. Βιβλιάριο υγείας (Εμβόλια)

αρχείο λήψης

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και απαντήστε στο ερωτηματολόγιο για τις διατροφικές σας συνήθειες.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVysjtxzWXxQbA2zDhxLiPWoyZUNbn58GtCrBZiNmCF_4VDg/viewform

Εμφανίσεις: 18865